ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุุดโต๊ะเครื่องมือตรวจรักษาผู้ป่วย หู คอ จมูก แบบ ๑ จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวคราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุุดโต๊ะเครื่องมือตรวจรักษาผู้ป่วย หู คอ จมูก แบบ ๑ จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวคราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

อัพเดตล่าสุดเมือ วันพุธ, 03 เมษายน 2567 12:05