ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะ โดยเฉพาะเจาะจง 3
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hyruan one ๖๐mg/๓ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hyruan one ๖๐mg/๓ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำ นวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำ นวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อยาจำ นวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำ นวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา LYRICA ๗๕ mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Nimbex inj ๒mg/ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Arcoxia ๖๐mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lipitor ๘๐mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำ นวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Forxiga ๑๐mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำ นวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำ เกลือ Nss ๐.๙ % ๑๐๐ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำ นวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำ นวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรรักษาเครื่องปรับอากาศห้องผ่าตัด 8
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำ นวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฟ 9
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Forxiga ๑๐mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8

หน้า 1 จาก 184