ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.เครื่องเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.เครื่องเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 82
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
17 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจรักษาลำไส้ใหญ่ระบบวีดิทัศน์ ชนิดความละเอียดสูง จำนวน ๑ ชุด และชุดกล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารระบบ วีดิทัศน์ ชนิดความละเอียดสูง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( 8
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7

หน้า 1 จาก 272