ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ แก๊สออกซิเจนทางการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพีธีต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาโทรศัพท์ไร้สายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.เครื่องเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5

หน้า 1 จาก 255