ประกาศเผยแพร่แผนซื้อเครื่องตรวจวัดค่าคหนาแน่นของกระดูกแบบรังสีเอกซเรย์ 2 ค่าพลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 2,000,000.- บาท

ประกาศเผยแพร่แผนซื้อเครื่องตรวจวัดค่าคหนาแน่นของกระดูกแบบรังสีเอกซเรย์ 2 ค่าพลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 2,000,000.- บาท

อัพเดตล่าสุดเมือ วันพุธ, 10 เมษายน 2567 12:44