ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
3781 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาสป.สิ้นเปลือง 372
3782 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่าง,อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 383
3783 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกระเบื้องมุมหลังคา 413
3784 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหอผู้ป่วยอาการหนัก 374
3785 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.ถาวร สาย พ.2รายการ 378
3786 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.ถาวร สาย พ.5รายการ 382
3787 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดดึงเอวและดึงคอ 357
3788 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ 359
3789 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 382
3790 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือตรวจทวารหนัก 380
3791 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่าง,อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 386
3792 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำราวที่กั้นสแตนเลต 375
3793 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบดักฝุ่นผ้า 385
3794 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำถุงหิ้วสีชาใส่ยา 541
3795 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาเก้าอี้สำนักงานปรับได้ 375
3796 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาหมึกคอมพิวเตอร์ 393
3797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาตู้เก็บเอกสาร 367
3798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารว่าง 365
3799 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแบบพิมพ์ 379
3800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหา สป.เครื่องเขียน 367

หน้า 190 จาก 196