ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระเช็ดมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้เย็นห้องผู้ป่วยพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงพลาสติกใส่ขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.เครื่องเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.เครื่องเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลืองสาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลืองสาย พ. รายการ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10

หน้า 1 จาก 275