ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมตั้งพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาห้องผ่าตัด 1,2 และ3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาและปรับภูมิทัศน์บริเวณแนวรั้ว รพ.ค่ายสุรสีห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ ขนาด ๖๐ ปอนด์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 18
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องไตเทียม พร้อมอุปกรณ์ 8 เครื่อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.เครื่องเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.เครื่องเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
16 ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องไตเทียม พร้อมอุปกรณ์ ๘ เครื่อง จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๓,๙๑๖,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม สป.ถาวรสาย พ. 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำดื่มพร้อมฝาปิด 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32

หน้า 1 จาก 247