ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา fluconazole ๒๐๐ mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rifampicin ๓๐๐ mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Azithromycin ๒๕๐ mg cap โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา cafergot ๑๐ mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hypromellose ๓๐๐ mg/๑๐๐ ml eye drop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา perampanel ๔ mg ta โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา DEHECTA ๓ GM/๒๐ ML POWER โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ANALGESIC CREAM ๓๐ GM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา SULPLASYN ๖๐MG/๖ML INJ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา TRAMOL ๕๐ MG CAP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา TOPICORTE CREAM ๐.๒๕% ๑๕ GM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6

หน้า 1 จาก 225