ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
4221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.ถาวร สาย พ. 489
4222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสป.ถาวร สาย พ. 491
4223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาสป.สิ้นเปลือง 486
4224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง 542
4225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาสป.สิ้นเปลืองกระดาษชำระ 495
4226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาลังพลาสติก 497
4227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายและคู่มือประกอบการอบรม 477
4228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาสป.เครื่องเขียน 505
4229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องใส่ตัวกรองเลือด 492
4230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.ถาวร สาย พ.2รายการ 502
4231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ 488
4232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องนอน 519
4233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ถาวร สาย พ. 499
4234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาสป.สิ้นเปลือง 487
4235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 544
4236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาสป.สิ้นเปลือง(น้ำยาทำความสะอาด) 527
4237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหากระดาษถ่ายเอกสาร 515
4238 ประกวดราคาจัดหาน้ำยาพยาธิภัณฑ์ 19 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 505
4239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาสป.สิ้นเปลือง(ถุงขยะ) 500
4240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบานกระจกและโช็คอัพประตู 511

หน้า 212 จาก 216