ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
4701 ประกาศผการเสนอราคา จัดหา สป.สิ้นเปลือง (น้ำยาทำความสะอาด) 509
4702 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเย็บผ้าปูที่นอนผู้ป่วย 509
4703 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหัวตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดความละเอียดสูง จำนวน ๒ หัว 512
4704 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหัวตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดความละเอียดสูง จำนวน ๒ หัว 522
4705 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหัวตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดความละเอียดสูง จำนวน ๒ หัว 519
4706 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็กแบบที่นั่ง 2 ตอน จำนวน 1 คัน 542
4707 ประกาศผการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วมหญิง 572
4708 ประกาศผการเสนอราคา จัดจ้างทำอาหาร 528
4709 ประกาศผการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศ 552
4710 ประกาศผการเสนอราคา จัดหาถุงขยะ 605
4711 ประกาศผการเสนอราคา จัดจ้างทำผ้าม่าน 581
4712 ประกาศผการเสนอราคา จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ฉลากยา 581
4713 ประกาศผการเสนอราคา จัดหากระดาษคำนวณเลข 543
4714 ประกวดราคาซื้อ ตู้อบเพาะเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซค์ จำนวน 1 เครื่อง 653
4715 ประกาศผการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงตะแกรงกันนก 543
4716 ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความละเอียดสูง เฉพาะหัวตรวจ จำนวน ๒ หัว 503
4717 ประกาศผการเสนอราคา จัดจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม 522
4718 ประกาศผการเสนอราคา จัดหา สป.เครื่องเขียน 503
4719 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก แบบที่นั่ง2ตอน 535
4720 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอบเด็กตัวเหลือง 477

หน้า 236 จาก 247