เมื่อวันที่ 31 มีค 66  กองเภสัชกรรม  รพ.ค่ายสุรสีห์  ดำเนินการตรวจนับยาคงคลัง  เพื่อสรุปยอดยาคงคลัง  ห้วงครึ่งปีงบประมาณ 2566