กิจกรรมโรงพยาบาล

แสดง # 
# ชื่อ
1 วันที่ 9 พ.ค. 67 รพ.ค่ายสุรสีห์ จัดชุดปฐมพยาบาลสนับสนุนภารกิจ การฝึกทหารใหม่พลัด 1 ปี 2567 ในห้วงเวลา 20.00 - 08.00 น. ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 17
2 วันที่ 10 พ.ค. 67 รพ.ค่ายสุรสีห์ จัดชุดปฐมพยาบาลสนับสนุนภารกิจ การฝึกทหารใหม่พลัด 1 ปี 2567 ในห้วงเวลา 08.00 - 20.00 น. ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 17
3 เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 67 แผนกเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายสุรสีห์ ได้ดำเนินการนิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่พร้อมด้วยการตรวจสุขาภิบาลหน่วยฝึกครั้งที่ 1 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 9 , กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 109 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 , กองพันท
4 วันที่ 15 พ.ค. 67 รพ.ค่ายสุรสีห์ จัดชุดปฐมพยาบาลสนับสนุนภารกิจ การฝึกทหารใหม่พลัด 1 ปี 2567 ในห้วงเวลา 20.00 - 08.00 น. ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 17
5 เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 67 รพ.ค่ายสุรสีห์ ร่วมกับ พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9 ได้ดำเนินการจัดอบรม เรื่อง CPR หัวข้ออบรมประกอบด้วย การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตนมัติ (AED) ให้แก่ ทหารใหม่พลัด 1 ปี 67 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารร
6 วันที่ 16 พ.ค. 67 พ.อ. จรัญวิชญ์ สุขชัย ผอ.รพ.ค่ายสุรสีห์ ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดทุ่งลาดหญ้ามารับบิณฑบาตเพื่อให้กำลังพล ครอบครัว และผู้รับบริการ ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อสร้างใจให้เป็นสุขรู้จักการเสียสละแบ่งปั่นสร้างเสริมทานบารมีอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคคลอ
7 วันที่ 15 พ.ค. 67 รพ.ค่ายสุรสีห์ จัดกิจกรรมมอบของขวัญให้กับกำลังพลที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน พฤษภาคม และจัดเลี้ยงอาหารให้กับ กำลังพลทุกนาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยมี พ.อ.จรัญวิชญ์ สุขชัย ผอ.รพ.ค่ายสุรสีห์ เป็นประธาน
8 วันที่ 14 พ.ค. 67 รพ.ค่ายสุรสีห์ จัดชุดปฐมพยาบาลสนับสนุนภารกิจ การฝึกทหารใหม่พลัด 1 ปี 2567 ในห้วงเวลา 20.00 - 08.00 น. ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 17
9 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 67 รพ.ค่ายสุรสีห์ ร่วมกับ พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9 ได้ดำเนินการจัดอบรม เรื่อง CPR หัวข้ออบรมประกอบด้วย การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตนมัติ (AED) ให้แก่ ทหารใหม่พลัด 1 ปี 67 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารร
10 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 67 รพ.ค่ายสุรสีห์ จัดชุดปฐมพยาบาลสนับสนุนภารกิจ การฝึกทหารใหม่พลัด 1 ปี 2567 ในห้วงเวลา 08.00 - 20.00 น. ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 17
11 วันที่ 14 พ.ค. 67 รพ.ค่ายสุรสีห์ จัดชุดปฐมพยาบาลสนับสนุนภารกิจ การฝึกทหารใหม่พลัด 1 ปี 2567 ในห้วงเวลา 20.00 - 08.00 น. ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 17
12 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 67 แผนกเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายสุรสีห์ ได้ดำเนินการนิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่พร้อมด้วยการตรวจสุขาภิบาลหน่วยฝึกครั้งที่ 1 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 29 , กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 29 , กองพันทหารขนส่ง กรมสนับสนุ
13 วันที่ 13 พ.ค. 67 รพ.ค่ายสุรสีห์ ได้ดำเนินการนิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่ พร้อมด้วยการตรวจสุขาภิบาลหน่วยฝึกครั้งที่ 1 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 17 และ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 9 นำโดย พ.อ.จรัญวิชญ์ สุขชัย ผอ.รพ.ค่ายสุรสีห์ และ แผน
14 วันที่ 13 พ.ค.67 รพ.ค่ายสุรสีห์ นำโดย พ.อ.จรัญวิชญ์ สุขชัย ผอ.รพ.ค่ายสุรสีห์ และ พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9 ได้ดำเนินการจัดอบรม เรื่อง CPR หัวข้ออบรมประกอบด้วย การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตนมัติ (AED) ให้แก่ ทหารใหม่พลัด 1 ป
15 เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 67 รพ.ค่ายสุรสีห์ จัดชุดปฐมพยาบาลสนับสนุนภารกิจ การฝึกทหารใหม่พลัด 1 ปี 2567 ในห้วงเวลา 08.00 - 20.00 น. ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 17
16 วันที่ 11 พ.ค. 67 รพ.ค่ายสุรสีห์ จัดชุดปฐมพยาบาลสนับสนุนภารกิจ การฝึกทหารใหม่พลัด 1 ปี 2567 ในห้วงเวลา 20.00 - 08.00 น. ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 17
17 วันที่ 11 พ.ค. 67 รพ.ค่ายสุรสีห์ จัดชุดปฐมพยาบาลสนับสนุนภารกิจให้การต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ และพบปะประชาชนในพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี และ จังหวัดกาญจนบุรี ณ สนามบินกองพลทหารราบที่ 9
18 วันที่ 10 พ.ค. 67 รพ.ค่ายสุรสีห์ จัดชุดปฐมพยาบาลการสนับสนุนการฝึกภาคสนามนายทหาร คชรน. รุ่นที่15 ณ สนามฝึกอินทรีย์ทอง ร.19 พัน 2
19 วันที่ 10 พ.ค.67 รพ.ค่ายสุรสีห์ จัดชุดปฐมพยาบาลสนับสนุนภารกิจให้การต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ และพบปะประชาชนในพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี และ จังหวัดกาญจนบุรี ณ สนามบินกองพลทหารราบที่ 9
20 เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 67 แผนกเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายสุรสีห์ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักและคอตีบ แก่ หน่วยฝึก พัน.ขส , พัน ซบร. , ร.19 พัน.2 , พัน.ร.นรด. , ร.29 พัน.1 และ ร.19 พัน.1 และบริการตรวจ ATK ให้กับหน่วยฝึก ม.พัน.19

หน้า 1 จาก 33