กิจกรรมโรงพยาบาล

แสดง # 
# ชื่อ
1 ประชาสัมพันธ์จาก รพ.ค่ายสุรสีห์
2 ประชาสัมพันธ์จาก รพ.ค่ายสุรสีห์
3 ตารางตรวจโรค "ในเวลาราชการ" รพ.ค่ายสุรสีห์ (เฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
4 เมื่อวันที่ 23 ก.ย.66 บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จำกัด ได้นำ PPE มาบริจาคให้กับ รพ.ค่ายสุรสีห์ จำนวน 22,535 ตัว โดยมี พ.ท.หญิง วัชราภรณ์ ตานินทร์ รอง หก.การพยาบาล รพ.ค่ายสุรสีห์ และ เจ้าหน้าที่ รพ.ค่ายสุรสีห์ เป็นตัวแทนรับมอบ ขอขอบคุณ บริษัท วี.ที. ก
5 เมื่อวันที่ 22 ก.ย.66 พ.อ.กฤษณ์ สุนสะธรรม เสธ.มทบ.17 , พ.อ.จรัญวิชญ์ สุขชัย ผอ.รพ.ค่ายสุรสีห์ พ.อ.เอกลักษณ์ แพ่งกุล รอง ผอ.รพ.ค่ายสุรสีห์ และ กพ.จิตอาสาพระราชทาน ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.17 เข้ากราบนมัสการ พระราชวัชรญาณวิศิษฏ์ เจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตาบัวญา
6 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.66 พ.อ.จรัญวิชญ์ สุขชัย ผอ.รพ.ค่ายสุรสีห์ ได้มอบหมายให้ ร.ท.ยุทธนา บันเทิง ผู้ช่วยนายทหารธุรการและกำลังพล รพ.ค่ายสุรสีห์ เป็นตัวแทนร่วมพิธีปิดการฝึกภาคสนาม หลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่าทหารแพทย์ รุ่นที่ 22 โดยมี พ.อ.อดิสรณ์ ลำเพาพง
7 ทีมส่งเสริมสุขภาพ รพ.ค่ายสุรสีห์ (HPH) ออกให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ณ บ้านพัก ส.พัน.9
8 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.66 พ.อ.จรัญวิชญ์ สุขชัย ผอ.รพ.ค่ายสุรสีห์ ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดทุ่งลาดหญ้ามารับบิณฑบาต เพื่อให้กำลังพล ครอบครัว และผู้รับบริการ ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อสร้างกุศลผลบุญ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ บริเวณด้านหน้าอาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอ
9 เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 66 รพ.ค่ายสุรสีห์ ได้นิมนต์พระสงฆ์มารับบิณฑบาต ในการนี้ พ.อ.จรัญวิชญ์ สุขชัย ผอ.รพ.ค่ายสุรสีห์ ได้นำกำลังพล ครอบครัว รพ.ค่ายสุรสีห์ และผู้มารับบริการ ร่วมทำบุญตักบาตร แก่พระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและ เป็นการสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี
10 พ.อ.จรัญวิชญ์ สุขชัย ผอ.รพ.ค่ายสุรสีห์ เป็นประธาน ในการมอบของบำรุงขวัญให้กับกำลังพล และครอบครัวกำลังพล รพ.ค่ายสุรสีห์ ที่เจ็บป่วยในเดือนสิงหาคม ปี 2566 ณ กองบังคับการโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์
11 วันที่ 15 ก.ย. 66 แผนกเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายสุรสีห์ ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายสุรสีห์
12 เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 66 แผนกเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ กองพันเสนารักษ์ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 9
13 แผนกเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายสุรสีห์ ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ กองร้อยเสนารักษ์ และบ้านพักของกำลังพล รพ.ค่ายสุรสีห์
14 วันที่ 12 ก.ย. 66 คณะกรรมการ PCT (Patient care Team) ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการเขียน SAR,เก็บตัวชี้วัด และตัวแทนแผนกต่างๆ ของรพ.ค่ายสุรสีห์ เข้าร่วมประชุมโดยมีวาระ สำคัญ Basic HA และ ICU admission criteria สอนโดย พ.อ.ศุภณัฏฐ์ พรหมรุ่งเรือง หัวหน้าศูนย
15 เมื่อวันที่ 12 ก.ย.66 รพ.ค่ายสุรสีห์ จัดชุดปฐมพยาบาล สนับสนุนภารกิจการเเข่งขันกีฬาฟุตซอล “ กาญจนิกาเกมส์ “ กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ณ สนามฟุตซอลอาคารสุรสิงหนาท
16 เมื่อวันที่ 11 ก.ย.66 รพ.ค่ายสุรสีห์ จัดชุดปฐมพยาบาล สนับสนุนภารกิจการเเข่งขันกีฬาฟุตซอล “ กาญจนิกาเกมส์ “ กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ณ สนามฟุตซอลอาคารสุรสิงหนาท
17 เมื่อวันที่ 11 ก.ย.66 รพ.ค่ายสุรสีห์ จัดชุดปฐมพยาบาล สนับสนุนภารกิจการเเข่งขันกีฬาผู้พิการ กีฬาฟุตบอล7คน กาญจนิกาเกมส์ กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ณ สนามฟุตบอลกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์
18 รพ.ค่ายสุรสีห์ จัดชุดแพทย์ สนับสนุนภารกิจการเเข่งขันกีฬาผู้พิการแห่งชาติ กีฬาฟุตบอล7คน ณ สนามฟุตบอลกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห
19 รพ.ค่ายสุรสีห์ จัดชุดแพทย์สนับสนุน ภารกิจการเเข่งขันกีฬาฟุตซอลผู้พิการ สำหรับการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “ กาญจนิกาเกมส์ “ ณ สนามฟุตซอลอาคารสุรสิงหนาท
20 เมื่อวันที่ 9 ก.ย.66 รพ.ค่ายสุรสีห์ จัดชุดแพทย์ สนับสนุนภารกิจการเเข่งขันกีฬาผู้พิการแห่งชาติ กีฬาฟุตบอล7คน ณ สนามฟุตบอลกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห

หน้า 1 จาก 15