เมื่อวันที่  5 เม.ย. 66 ทีมตรวจสุขภาพ  รพ.ค่ายสุรสีห์  ออกให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุก  แก่ราชการครู  วิทยาลัยการอาชีพกาญจบุรี  ต.วังขนาย   อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี