เมื่อวันที่ 7 เมย  66  กองการพยาบาล รพ.ค่ายสุรสีห์  ได้ทำการสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล  เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง  ผู้ช่วยพยาบาลอัตราจ้าง  รพ.ค่ายสุรสีห์  จำนวน 2 ตำแหน่ง   โดยทำการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์   ณ   ห้องประชุมราชพฤกษ์   ตึกอุบัติเหตุ  ชั้น 4  รพ.ค่ายสุรสีห์