ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๗ รายการ 89
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 91
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๑๑ รายการ 82
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๙ รายการ 86
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลืองทันตกรรม ๑๑ รายการ 93
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 96
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สิ้นเปลืองทันตกรรม ๗ รายการ 94
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยูนิตทันตกรรม 103
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเย็บชุดเจ้าหน้าที่และเครื่องนอนผู้ป่วย 88
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ซ่อมปรับปรุงอาคาร 111
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๖ รายการ 109
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 123
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 90
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. ๘ รายการ 90
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๔ รายการ 88
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๑ รายการ 92
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลืองทางทันตกรรม 88
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๑ รายการ 87
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๒ รายการ 84
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๘ รายการ 72

หน้า 14 จาก 225