ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 57
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๑๘ รายการ 92
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้โซฟายาว 93
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปบ.รถยนต์จักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 89
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 107
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สาย ยย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 102
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สาย ยย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 86
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปบ.เครือ่งปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพราะเจาะจง 86
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 89
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เวชภัณฑ์สาย พ. จำนวน 4 รายการ60990 83
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาพยาธิภัณฑ์1ราการ12037.500รายการ 91
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาพยาธิภัณฑ์9ราการ384900รายการ 83
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์สาย พ.จำนวน11 รายการ 98
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ แก๊สออกซิเจน 93
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สิ้นเปลืองทันตกรรม 93
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 92
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สออกซิเจนทางการแพทย์ 103
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๘ รายการ 94
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๒ รายการ 96

หน้า 13 จาก 225