ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สออกซิเจน 70
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สาย ยย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สาย ยย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 59
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปบ.อาคารอเนกประสงค์ โดยเฉพาะเจาะจง 68
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตาข่ายกันนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปบ.เครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะเจาะจง 71
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปบ.เก้าอี้ไม้ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 57
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 77
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๓ รายการ 81
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. ๓ รายการ 66
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. ๒ รายการ 81
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. ๒ รายการ 80
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 118
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. ๕ รายการ 75
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. ๒ รายการ 99
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 59
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลืองทันตกรรม ๓ รายการ 55
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๒ รายการ 58
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๒ รายการ 62
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 60

หน้า 12 จาก 225