ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. ๑๑ รายการ 71
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๖ รายการ 83
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๓ รายการ 77
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๑ รายการ 71
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๘ รายการ 76
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๒ รายการ 75
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 79
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 69
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๑ รายการ 71
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๓ รายการ 62
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๕ รายการ 60
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 58
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๙ รายการ 63
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปบ.เครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะเจาะจง 70
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหลังคาเรือนแถวนายทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สิ้นเปลือง 69
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้า่งซ่อมเครื่องอบผ้า 87
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด 94
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๒ รายการ 80
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาซักรีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101

หน้า 10 จาก 216