ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม สป.สาย พ. 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตรวจตาด้วยแสงเลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 71
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สออกซิเจนทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สออกซิเจนทางการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43

หน้า 10 จาก 262