ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหาร 22,000.- บาท 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่าง 2,700.- บาท 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหาร 2,000.- บาท 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้ประดับตกแต่ง 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 97
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สออกซิเจนทางการแพทย์ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม สป.ถาวรสาย พ. ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 47
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเย็บเสื้อกาวน์สีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 62
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารและบริการอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51

หน้า 10 จาก 236