ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สออกซิเจนทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 47
211 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเฝ้าและติดตามการทำงานของหัวใจ,ความดันโลหิตแบบวัดภายนอก จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) วงเงินงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 48
212 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) วงเงินงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 54
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สออกซิเจน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม สป.ถาวรสาย พ. 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม สป.ถาวรสาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 47
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยูนิตทันตกรรมพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณ Wi-Fi 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเชื่อมต่อสัญญาณชีพอัตโนมัติ Smart Connect 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41

หน้า 11 จาก 247