ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 44
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 41
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ 40
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๒ รายการ 38
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๓ รายการ 51
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๙ รายการ 39
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๖ รายการ 45
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๗ รายการ 39
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๘ รายการ 33
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารทางการแพทย์ ๒ รายการ 31
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 34
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 36
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๘ รายการ 37
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 35
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๔ รายการ 52
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๔ รายการ 33
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 34
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 32
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Depakine ๒๐๐mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำ นวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43

หน้า 11 จาก 196