ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารว่างอาหารกลางว้ันและเครื่องดิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 79
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สิ้นเปลืองสาย พ. 73
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 149
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. ๕ รายการ 92
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบ DR เครื่องเอกซเรย์ 83
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. ๗ รายการ 91
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สิ้นเปลืองสาย พ. ๓ รายการ 79
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สิ้นเปลืองสาย พ. ๖ รายการ 64
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สิ้นเปลืองสาย พ. 71
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลืองสาย พ. 78
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหา ไม้กวาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 76
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 74
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 87
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. ๙ รายการ 71
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสกรูยึดกระดูก ๑๐ รายการ 66
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๕ รายการ 70
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๑ รายการ 108
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๑ รายการ 68
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๑ รายการ 71
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๒ รายการ 67

หน้า 8 จาก 216