ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรรักษาเครื่องปรับอากาศห้องผ่าตัด 22
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรรักษาเครื่องปรับอากาศห้องผ่าตัด 5
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำ นวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฟ 28
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Forxiga ๑๐mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำ นวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำ เกลือ Nss ๐.๙ % ๑๐๐ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำ นวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำ นวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Trulicity ๑.๕ mg/๐.๕ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ezetrol ๑๐mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Smofkabiven ๑๐๐๐ Kcal โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำ นวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Tramol cap ๕๐mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Flunarizne ๕mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clindamycin ๓๐๐ mg inj โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Urea ๑๐% cream ๓๕gm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำ นวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงพลาสติกใส่ขยะ 15
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 18
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.เครื่องเขียน 14

หน้า 8 จาก 190