ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสัญญาณเรียกพยาบาลฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทำความสะอาด 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์พยาบาล หมายเลข 2145 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายน้ำมันเครื่อง รถเอกซเรย์ หมายเลข 834660 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องซักผ้า 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 13 รายกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.เครื่องเขียน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหาร 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 57
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงพลาสติกใส่ขยะ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46

หน้า 8 จาก 247