ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
141 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหา เครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA. จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 37
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผนผังอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่าง กลางวันและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
145 ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดกล้องส่องตรวจรักษาลำไส้ใหญ่ระบบวีดิทัศน์ ชนิดความละเอียดสูง จำนวน ๑ ชุด และชุดกล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารระบบวีดิทัศน์ ชนิดความละเอียดสูง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29
146 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมแซมห้องจ่ายยา อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน อาคารหมาลข 1564/54 จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,346,161.- บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 38
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปบ.รถยนต์ตามวงรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาสป.เครื่องเขียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างกลางวันและเครื่องดื่ม วันที่ 30 ม.ค.67 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ชุดโต๊ะเครื่องมือตรวจรักษาผู้ป่วย หู คอ จมูก แบบ ๑ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 24
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาตู้แช่แบบฝาทึบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15

หน้า 8 จาก 275