ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hylo-gel ๒mg/๑๐ml eye drop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Nebilet ๕ mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atorvastatin ๔๐mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะ โดยเฉพาะเจาะจง 25
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hyruan one ๖๐mg/๓ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hyruan one ๖๐mg/๓ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำ นวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำ นวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อยาจำ นวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำ นวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา LYRICA ๗๕ mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Nimbex inj ๒mg/ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Arcoxia ๖๐mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lipitor ๘๐mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำ นวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Forxiga ๑๐mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำ นวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำ เกลือ Nss ๐.๙ % ๑๐๐ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำ นวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำ นวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14

หน้า 7 จาก 190