ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมอเตอร์สูบน้ำเสียและระบบฆ่าเชื้อบ่อบำบัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 78
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 62
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงใส่ขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระเช็ดมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 91
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาอุปกรณ์ปรับปรุงอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนกระจกและพัดลมห้องซักรีด 70
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตสำรองเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.เครื่องเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สิ้นเปลือง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 85
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 63
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. ๔ รายการ 71
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. ๔ รายการ 63
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๒๒ รายการ 72
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 59
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. ๗ รายการ 63
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. ๓ รายการ 56
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๕ รายการ 81
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. ๕ รายการ 84
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลืองสาย พ. 81

หน้า 7 จาก 216