ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๘ รายการ 55
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๒ รายการ 59
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๗ รายการ 51
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 53
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๑๑ รายการ 45
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๙ รายการ 49
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลืองทันตกรรม ๑๑ รายการ 56
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 60
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สิ้นเปลืองทันตกรรม ๗ รายการ 55
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยูนิตทันตกรรม 66
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเย็บชุดเจ้าหน้าที่และเครื่องนอนผู้ป่วย 53
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ซ่อมปรับปรุงอาคาร 72
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๖ รายการ 75
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 80
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 58
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. ๘ รายการ 60
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๔ รายการ 55
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๑ รายการ 61
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลืองทางทันตกรรม 58
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๑ รายการ 55

หน้า 5 จาก 216