ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodamint tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Paracetamol ๕๐๐mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cefazolin ๑gm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cefazolin ๑gm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสมุนไพร ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Natear โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำ นวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Opalmon ๕mcg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา จำ นวน ๒ รายการ 25
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Platogrix ๗๕ mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำ นวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Algycon tab จำ นวน ๑๑๐ pk โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lercanidipine ๒๐ mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Galvus ๕๐mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา vitamin D๒ tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา TA lotion ๓๐ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Inhalex forte rep๓๐% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Janumet ๕๐/๕๐๐ mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อVerorab vaccine inj โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Mega TPH ๗๕๐ mcg/๓ ml inj โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22

หน้า 5 จาก 196