ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.เครื่องเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.เครื่องเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลืองสาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลืองสาย พ. รายการ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผ้าม่านพร้อมราวแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง ปบ.รถยนต์ตามวงรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร 27/27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33

หน้า 5 จาก 278