ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36
85 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ ขนาด 60 ปอนด์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) วงเงิน 760,000 บาท 52
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.เครื่องเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลและคู่มืออบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 57
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สาย ยย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52
91 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) วงเงินงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 41
92 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 48
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ตู้ดูดควันระบบพิเศษ ชนิดไร้ท่อ จำนวน ๒ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 62
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องเฝ้าและติดตามการทำงานของหัวใจ, ความดันโลหิตแบบวัดภายนอกและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 36
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rybelus 7 mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานการวฝึกศึกษากำลังพลสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.เครื่องเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบันไดขึ้นถังพักน้ำ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40

หน้า 5 จาก 247