ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารและเครื่องดิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.เครื่องเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงนอนเหล็กสองช ั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแผ่นกรองอากาศระบบปรับอากาศห้องผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้น้ำยาซักรีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้น้ำยาซักรีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม สป.ถาวรสาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม สป.ถาวรสาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สออกซิเจนทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ แก๊สออกซิเจนทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39

หน้า 3 จาก 247