ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๓ รายการ 32
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๒ รายการ 31
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สออกซิเจน 25
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สาย ยย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สาย ยย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปบ.อาคารอเนกประสงค์ โดยเฉพาะเจาะจง 33
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตาข่ายกันนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปบ.เครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะเจาะจง 33
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปบ.เก้าอี้ไม้ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 43
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๓ รายการ 45
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. ๓ รายการ 34
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. ๒ รายการ 44
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. ๒ รายการ 43
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 68
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. ๕ รายการ 40
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. ๒ รายการ 57
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 25
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลืองทันตกรรม ๓ รายการ 23
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๒ รายการ 24

หน้า 3 จาก 216