ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ 9
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๓ รายการ 9
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ 11
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 7
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 7
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. ๗ รายการ 8
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน 28
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหา สป.สาย ยย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหา สป.สาย ยย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปบ.รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 27
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปบ.ระบบสาธารณูปโภค 31
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 17
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ 15
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. ๕ รายการ 13
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๒ รายการ 13
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. ๒ รายการ 13
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 14

หน้า 2 จาก 196