ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
21 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ ขนาด ๖๐ ปอนด์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) วงเงินงบประมาณ ๗๖๐,๐๐๐.- บาท 31
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาถังก๊าซปิโตรเลี่ยมเหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.ถาวรสาย พ. 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29
26 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ ขนาด ๖๐ ปอนด์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๗๖๐,๐๐๐ บาท 28
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง ปบ.แผนกส่งกำลังและบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสายนำสัญญาณและสายอากาศ วิทยสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ ขนาด 60 ปอนด์ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 40
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม สป.สาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27

หน้า 2 จาก 247