ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำ จำนวน 2 รายการ 6,500.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ผ้าประดับสีต่างๆ จำนวน 3 รายการ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 41
75 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ ขนาด ๖๐ ปอนด์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) วงเงินงบประมาณ ๗๖๐,๐๐๐.- บาท 51
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30

หน้า 4 จาก 247