ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๒ รายการ 30
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 26
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 25
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๑๘ รายการ 57
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้โซฟายาว 56
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปบ.รถยนต์จักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 70
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สาย ยย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 66
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สาย ยย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปบ.เครือ่งปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 55
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพราะเจาะจง 51
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เวชภัณฑ์สาย พ. จำนวน 4 รายการ60990 45
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาพยาธิภัณฑ์1ราการ12037.500รายการ 54
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาพยาธิภัณฑ์9ราการ384900รายการ 42
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์สาย พ.จำนวน11 รายการ 55
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ แก๊สออกซิเจน 53
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สิ้นเปลืองทันตกรรม 49
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 53
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สออกซิเจนทางการแพทย์ 56

หน้า 4 จาก 216