ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๗ รายการ 19
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๗ รายการ 20
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 18
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหาร ตรวจสุขภาพประจำปี ประจำเดือน พ.ย.64 19
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๗ รายการ 13
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๗ รายการ 20
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. ๒ รายการ 20
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 22
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๕ รายการ 19
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๒ รายการ 21
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๒ รายการ 16
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแบบพิมพ์เอกสารแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดปรับภาพอัตโนมัติ 32
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สาย พธ. 32
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา prevacid ๓๐ mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา prevacid ๓๐ mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา prevacid ๓๐ mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำ นวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำ นวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Levophed ๔ml inj โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30

หน้า 4 จาก 196