ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๒ รายการ 53
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๘ รายการ 41
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๕ รายการ 55
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๑๓ รายการ 48
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๑๑ รายการ 55
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฉากกั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปบ.รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก20800 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปบ.รถขนาดเล็กทะเบียน 8339 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน 53
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องโรเนียล 55
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ 98
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเย็บเสื้อผู้ป่วยและผ้าห่อเครื่องมือ 105
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 60
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๑๐ รายการ 62
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 60
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๑๒ รายการ 55
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร 79
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม โดยเฉพาะเจาะจง 60
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 63

หน้า 6 จาก 216